Tillitsvalde og tilsette

Tillitsvalde 2018:

 

Mobil

Leiar:  
Nestleiar: Hjørdis Riber
906 08 668
Kasserar:
Skrivar: Helge Veum
932 66 990
Styremedlem: Torgunn Kvamme
928 12 871
Varamedlem: Olav Kvam 958 80 499
Varamedlem: Marit Haug Loen
924 32 442
 
Valnemd: Randi Solheim 900 47 404
Tone Eid
911 77 264
 
 
Tilsette:  
Instruktør: Dagfinn Aa
450 04 933
Musikk: Solvor Sundsbø
454 65 975

 

Print Friendly, PDF & Email