Tillitsvalde og tilsette

Tillitsvalde 2017:

 

Mobil

Leiar: Finn Stafsnes
908 21 227
Nestleiar: Ingeborg Fagnastøl
940 30 220
Kasserar: Axel Bugge
452 58 348
Skrivar: Solveig Ness
Styremedlem: Torgunn Kvamme
Varamedlem: Olav Kvam 958 80 499
Varamedlem: Marit Haug Loen
924 32 442
Valnemd: Anny Sollid
Randi Solheim
Tilsette:
Instruktør: Dagfinn Aa
Musikk: Solvor Sundsbø

 

Print Friendly, PDF & Email