Tillitsvalde og tilsette

Tillitsvalde 2017:

 

Mobil

Leiar: Finn Stafsnes
908 21 227
Nestleiar: Ingeborg Fagnastøl
940 30 220
Kasserar: Axel Bugge
452 58 348
Skrivar: Solveig Ness
417 65 474
Styremedlem: Torgunn Kvamme
928 12 871
Varamedlem: Olav Kvam 958 80 499
Varamedlem: Marit Haug Loen
924 32 442
 
Valnemd: Anny Sollid
22613888 (heime)
Randi Solheim
900 47 404
 
 
Tilsette:  
Instruktør: Dagfinn Aa
450 04 933
Musikk: Solvor Sundsbø
454 65 975

 

Print Friendly, PDF & Email