Tillitsvalde og tilsette

Tillitsvalde 2016:

Mobil
Leiar:
Nestleiar: Finn Stafsnes
908 21 227
Kasserar: Axel Bugge
452 58 348
Skrivar: Solveig Ness
Styremedlem: Ingeborg Fagnastøl
940 30 220
Varamedlem: Olav Kvam 958 80 499
Varamedlem: Marit Haug Loen
924 32 442
Valnemd: Anny Sollid
Anne-Lise Berggren
Tilsette:
Instruktør: Dagfinn Aa
Musikk: Solvor Sundsbø