Om oss

IMG_7823_original-1

Leikarringen vart skipa i 1954 av innflyttarar til Oslo frå Sogn og Fjordane; av medlemer frå Sognelaget i Oslo, Sunnfjordlaget i Oslo og Nordfjordlaget i Oslo.

I 1987 vart desse 3 laga slått saman til eitt lag: Sogn og Fjordanelaget i Oslo.
I Sogn og Fjordaneringen er det i dag med dansarar frå heile landet og vel så det.

I 2004 feira vi 50-årsjubileum. Då vart det gitt ut ei jubileumsbok om dei fyrste 50 åra. Nokre av dei nyare tilskipingane finn du i “minneboka” vår.

Fyll ut skjemaet til høgre hvis du lurer på noko. Vi svarer alle henvendingar så raskt som mogleg.

Organisasjon:

Sogn og Fjordanelaget : Det bygdelaget i Oslo som Sogn og Fjordaneringen er særlag i.

BLS: Bygdelagssamskipnaden er fylkeslag for lag og ringar i Oslo og omland.
Fylkeslaget er tilslutta Noregs Ungdomslag (NU).

NU: Noregs Ungdomslag; Landsorganisasjonen for alle bygdelaga.

NU
Noregs Ungdomslag 
(Landsdekkende organisasjon)

BLS
Bygdelagssamskipnaden i Oslo
(Fylkeslaget)

Sogn og Fjordanelaget 
(Lokallag)

Sogn og Fjordaneringen
(Særlag under lokallaget)

Medlem

Vi held til i Oslo og dansar i Storsalen i Nordahl Bruns gate 22, i Bygdelagshuset som er eigd av Bygdelagssamskipnaden (BLS).

Kartet under viser kor du finn oss.

kart2

Loading map...

Loading

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply