Kurs

På denne sida finn du dansekurs i regi av Sogn og Fjordaneringen.
Klikk på ein av kurskategoriane nedanfor og få  meir informasjon:

Nybegynnarkurs i gammaldans
Nybegynnarkurs er oftast innføring i gammaldans: vals, reinlendar og polka. Stega i desse dansane er grunnleggjande, og går igjen i mange av folkedansane våre.

Helgekurs
er ofte ein grundig gjennomgang av ein eller fleire dansar, kombinert med sosialt samvær. Desse kursa er eit høgdepunkt for mange, og blir gjerne haldne om hausten.

Kurs i Vestlandsspringar,
ein bygdedans frå Vestlandet.

Kurs i Parhalling
ein bygdedans frå Vestlandet.

Kurs i Polskor
Både vår danserettleiar og fleire med han har blitt glade i svenske polskor. Vi har jamleg kurs i både Bingsjöpolska og Bodapolska.

 

Ta kontakt med styret om du lurer på noko, eller har spesielle kursønske:
styret@sognogfjordaneringen.no

Print Friendly, PDF & Email